Co warto wiedzieć o RRSO?

rrso

Praktycznie każda osoba, która zetknęła się z jakąkolwiek formą pożyczki, spotkała się z terminem RRSO. Funkcjonuje on raczej powszechnie w świadomości społecznej, jednakże wielu konsumentów nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy, czym RRSO jest i myli pojęcia. Postanowiliśmy przybliżyć ten temat.

Co to jest RRSO?
RRSO to po rozwinięciu skrótu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania i z założenia ma odzwierciedlać wszystkie koszty związane z zaciągniętą pożyczką/kredytem. Chodzi tu nie tylko o koszty finansowe (odsetki, prowizje), ale także o zmianę wartości pieniądza w czasie. Zwłaszcza ten drugi aspekt ma duży wpływ na wartość RRSO w przypadku chwilówek, o czym napisaliśmy dalej.

Niektórzy błędnie utożsamiają RRSO z odsetkowym oprocentowaniem pożyczki, a to zupełnie co innego. Według polskiego prawa odsetki nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, która aktualnie wynosi 2,5%, więc maksymalne oprocentowanie oferowane przez wszystkie instytucje oferujące pożyczki może sięgać 10%. Co innego prowizje, koszty przygotowawcze i wszelkie inne opłaty, które nie są w żaden sposób limitowane i to na nich swoje przychody w dużej mierze opierają firmy pożyczkowe czy banki.

Zrozumienie idei Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania jest o tyle ważne, że według Ustawy o kredycie konsumenckim każda instytucja udzielająca pożyczek jest zobowiązana do poinformowania klienta o wysokości RRSO. Pożyczki krótkoterminowe udzielane przez instytucje pozabankowe przez Internet wzbudzają nieraz sporo kontrowersji, co jest spowodowane faktem, iż opisywany wskaźnik wielokrotnie przekracza wartość 1000%. Nieświadomi konsumenci automatycznie przekładają ten wysoki procent na wielkość oprocentowania i delikatnie mówiąc, niezbyt przychylnie odnoszą się do firm oferujących chwilówki.

W jaki sposób liczy się RRSO?
Sposób obliczania RRSO jest niezwykle skomplikowany i nawet posiadając wzór, samodzielne jego obliczenie to wyższa matematyka. Poniżej przedstawiamy sposób liczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, który został zamieszczony w załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim:

rrso wzór

rrso wyjaśnienie

Żeby samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki, bez wątpienia przyda się zaawansowany kalkulator, a najlepiej arkusz Excela, chociaż nawet posiadając wszelkie narzędzia można się nieco pogubić… Na szczęście w sieci znaleźć można wiele kalkulatorów, jednakże i do nich należy mieć ograniczone zaufanie. Czasami wpisując identyczne dane do różnych kalkulatorów otrzymuje się rozbieżne wyniki, poza tym niektóre są nieprzystosowane do obliczania RRSO chwilówek, gdyż za najkrótszy okres zwrotu pożyczki przyjmują jeden rok. Na potrzeby artykułu wybraliśmy kalkulator, który nadaje się do pożyczek krótkoterminowych i z jego wykorzystaniem pokażemy pewne paradoksy związane z wyliczaniem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

Okres pożyczki a RRSO
Na wynik RRSO duży wpływ ma okres pożyczki oraz sposób jej spłacania, tzn. czy zwracana jest w ratach, czy też jednorazowo na koniec okresu. Związane jest to ze zmieniającą się wartością pieniądza w czasie. Pod uwagę brany jest fakt, jak długo pieniądze „fizycznie” znajdują się pod kontrolą pożyczkobiorcy i okazuje się, że czynnik ten odgrywa bardzo dużą rolę. Dla większości klientów najważniejszym parametrem pożyczki jest jej całkowity koszt, a mianowicie odsetki + prowizja, jakie należy zwrócić pożyczkodawcy. Całkiem logiczne i sensowne wydaje się stwierdzenie, że im mniej pieniędzy trzeba oddać, tym lepiej. Jednak nie dla RRSO! Posłużmy się przykładem, oto dane wyjściowe:

WARIANT 1
Kwota pożyczki: 10 000 zł
Okres pożyczki: 1 rok
Oprocentowanie: 10%
Prowizje i pozostałe opłaty: 0 zł
Sposób spłaty: comiesięczne raty malejące
Całkowita kwota do zwrotu: 10 540 zł

WARIANT 2
Kwota pożyczki: 10 000 zł
Okres pożyczki: 1 rok
Oprocentowanie: 10%
Prowizje i pozostałe opłaty: 0 zł
Sposób spłaty: jednorazowa płatność na koniec okresu
Całkowita kwota do zwrotu: 11 000 zł

Dla pożyczkobiorcy korzystniejszy wydaje się wariant nr 1, gdyż w sumie ponosi on mniejsze koszty. A jak wygląda RRSO? Wariant 1 – 10,47%; Wariant 2 – 10%. Owszem, w niektórych przypadkach wariant 2 faktycznie może być korzystniejszy, ale zazwyczaj klienci mimo wszystko w pierwszej kolejności patrzą na całkowity koszt i pod tym względem Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania przekłamuje nieco rzeczywistość.

Stosując RRSO przy chwilówkach, otrzymuje się nieraz kosmiczne wartości. Wynika to z faktu, iż RRSO wskazuje roczne oprocentowanie, przez co im krótszy okres spłaty, tym większa wartość wskaźnika. A specyfiką chwilówek są właśnie krótkie terminy zwrotu. Sprawdźmy, czym to skutkuje w praktyce. Załóżmy 10% oprocentowania w skali roku, prowizję wynoszącą 100 zł oraz miesięczny termin spłaty. Kwota chwilówki to 1 000 zł. RRSO w tym wariancie wynosi 246,7%, mimo że odnosząc całkowite koszty pożyczki do jej wartości, otrzymujemy 10,9%. Z kolei, gdybyśmy wzięli na takich samych zasadach pożyczkę na okres roku, to wówczas zapłacilibyśmy w sumie więcej (o 101 zł), ale Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyniosłaby 21%.

Jeszcze bardziej skrajne wartości otrzymujemy przy krótszych okresach spłaty. Posłużmy się tutaj kalkulatorem pożyczek na Filarum.pl. Zaciągając chwilówkę o wartości 1 000 zł na 30 dni, spłacić trzeba w sumie 1 281,08 zł, co stanowi nominalnie 28,108% wartości pożyczki. Jednakże RRSO w takim przypadku wynosi 1936,51%. Z kolei dla chwilówki na jeden dzień, gdzie oddać trzeba w sumie dodatkowo 90 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to 4 593 312 895 970 041%. Trochę absurdalne, prawda?

Czy warto korzystać z RRSO?
Na podstawie powyższych przykładów wyraźnie widać, że przynajmniej w kwestii pożyczek krótkoterminowych RRSO nie jest do końca dobrym wskaźnikiem. Motywacją wprowadzenia obowiązku informowania klientów o wysokości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania było ułatwienie konsumentom porównywania ofert poszczególnych pożyczkodawców. Jednakże zastosowanie to ma jedynie sens wówczas, kiedy okres spłaty pożyczek jest identyczny i dokonywany na takich samych warunkach. Dodatkowo należy zaufać pożyczkodawcom, że faktycznie ujmują w RRSO wszystkie koszty. Zdarzały się już na tym polu manipulacje ze strony banków, które nie wliczały chociażby kosztów ubezpieczenia, dzięki czemu wskaźnik przyjmował niższą wartość.

Same firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych bardzo niechętnie odnoszą się do obowiązku informowania klientów o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Konsumenci często nie zdają sobie sprawy ze sposobu liczenia RRSO i utożsamiają go ze zwykłym oprocentowaniem, co prowadzi do wielu nieporozumień. Krótkoterminowi pożyczkodawcy apelują, że bardziej wskazane byłoby podawanie zmodyfikowanej wersji wskaźnika, a mianowicie RMSO – Rzeczywistej Miesięcznej Stopy Oprocentowania. W ten sposób otrzymywane wyniki nie byłyby aż tak kuriozalne.

Klienci, którym zależy na jak najtańszych pożyczkach, powinni mimo wszystko skupiać się na porównywaniu bezwzględnych kosztów. Pożyczkodawcy oprócz RRSO podają najczęściej całkowity koszt chwilówki w wartości nominalnej, co dla większości konsumentów jest jasną deklaracją o wysokości opłat koniecznych do poniesienia. Informacja o RRSO wynoszącym 2143% nie mówi zbyt wiele, w przeciwieństwie do komunikatu: całkowity koszt pożyczki wynosi 150 zł.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Obowiązki firm pożyczkowych | Finansidło.pl
  2. Porównywanie chwilówek | Finansidło.pl
  3. Nowe regulacje rynku chwilówek? Komentarz ZFP | Finansidło.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*