Jak sprawdzić raport ERIF?

kasa sprawdzenie erif

Czas na kolejny artykuł z serii „Jak sprawdzić raport…”. Pokazujemy, w jaki sposób można wygenerować darmowe raporty na swój temat w rejestrach dłużników, które są kontrolowane przez firmy pożyczkowe podczas analizy wniosku pożyczkobiorcy. Warto pamiętać, że ustawowo każdej osobie raz na pół roku przysługuje możliwość pobrania darmowego raportu o swoim profilu w Biurach Informacji Gospodarczej oraz w Biurze Informacji Kredytowej. Opisaliśmy już, jak pobrać takowy raport w BIG KRD oraz w BIK, natomiast w niniejszym artykule bierzemy pod lupę BIG ERIF.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF należy do Grupy Kapitałowej KRUK i prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). ERIF przechowuje i udostępnia zarówno informacje negatywne o dłużnikach, jak i pozytywne o płatnikach, którzy terminowo wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. W bazie tej znajdują się informacje na temat wierzytelności obsługiwanych przez Grupę Kapitałową KRUK i jest to o tyle istotny fakt, że nie są one dostępne w żadnym innym Biurze Informacji Gospodarczej.

Jak uzyskać raport ERIF?

Podobnie jak ma to w przypadku BIKu i KRD, podstawą do uzyskania raportu o sobie w ERIF jest utworzenie konta na specjalnej platformie internetowej. W tym celu należy wejść na stronę www.infokonsument.pl/rejestracja-nowego-uzytkownika/ i wypełnić formularz rejestracyjny, który składa się z trzech kroków:

  1. Podanie płci, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. W tym kroku wybiera się także sposób ustalenia hasła: można to zrobić samodzielnie lub otrzymać hasło wygenerowane przez system.
  2. Uzupełnia się swój adres zameldowania oraz korespondencyjny, jeżeli jest inny oraz podaje się numer telefonu komórkowego.
  3. Krok służący weryfikacji użytkownika. Należy wprowadzić numer PESEL, który jednocześnie będzie stanowił login. Jeżeli nie posiada się numeru PESEL, to trzeba wpisać inny numer mogący służyć jako identyfikator. Konieczne jest także podanie serii oraz numeru dowodu osobistego. Na tym teoretycznie można zakończyć rejestrację i dostanie się dostęp do podstawowego panelu ERIF, ale w celu pozyskania raportu o sobie należy w pełni zweryfikować swoje konto. Żeby to zrobić, trzeba wgrać skany obu stron dowodu osobistego. Wtedy można zakończyć rejestrację.

Po wykonaniu powyższych kroków na pocztę elektroniczną przychodzi link aktywacyjny, po kliknięciu w który możliwe jest już zalogowanie się na platformie. Niestety na możliwość sprawdzenie siebie trzeba jeszcze poczekać do momentu pełnej weryfikacji konta. Pracownicy ERIF najpóźniej w następnym dniu roboczym powinni na podstawie przesłanych skanów dowodu osobistego zweryfikować tożsamość i dopiero wówczas można pobrać raport na swój temat.

Po pełnej weryfikacji wystarczy zalogować się na swoje konto, wybrać zakładkę „Sprawdzanie” i dalej „Sprawdź siebie”. W przeciągu kilku sekund zostanie wygenerowany raport, w którym znajdzie się informacja o liczbie negatywnych oraz pozytywnych informacji. Jeżeli w rejestrze widnieje jakakolwiek informacja, to wypisane będą jej podstawowe dane: kwota zobowiązania, wierzyciel, data wymagalności czy data spłaty zobowiązania (w przypadku informacji pozytywnej).

Można także pobrać „Rejestr zapytań”, dzięki czemu uzyska się raport o wszystkich wystosowanych zapytaniach do ERIF o nasze dane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Podana będzie data złożenia zapytania oraz nazwa spółki, która je wykonała.

Obie operacje, czyli sprawdzenie siebie oraz wgląd do rejestru zapytań, przysługuje za darmo każdemu użytkownikowi raz na 6 miesięcy. Osoby chcące pobierać te raporty częściej, będą musiały ponieść opłatę zgodnie z cennikiem. Aktualnie każdorazowe skorzystanie z tych usług kosztuje po 3 zł.

Z punktu widzenia pożyczkobiorcy przydatna może być także funkcja monitoringu, za którą opłata wynosi 12 zł rocznie. Użytkownik otrzymuje powiadomienie za każdym razem, kiedy do rejestru ERIF zostanie dodany, zmieniony lub usunięty wpis na jego temat.

Podsumowując, proces rejestracyjny w ERIF w celu uzyskania raportu o sobie jest całkiem prosty i intuicyjny. Maksymalnie jeden dzień po dokonaniu rejestracji i przesłaniu skanów dowodu osobistego powinno zostać otworzone w pełni zweryfikowane konto, co pozwala raz na pół roku sprawdzić siebie oraz rejestr zapytań zupełnie za darmo.

 

CZYTAJ TAKŻE

Jak sprawdzić raport BIK?
Jak sprawdzić raport KRD?

1 Trackback / Pingback

  1. Jak sprawdzić raport BIG InfoMonitor? - Finansidło.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*