Kredyt a pożyczka

kredyt a pożyczka

Wsłuchując się w rozmowy między ludźmi czy czytając fora internetowe, można czasem zaobserwować utożsamianie pojęć kredytu oraz pożyczki. Obie czynności wiążą się z udostępnieniem drugiej strony pewnej ilości gotówki i przez niektórych oba te terminy stosowane są zamiennie. W rzeczywistości jednak występuje między nimi sporo różnić i właśnie one są przedmiotem niniejszego artykułu.

Kredyt a pożyczka

Różnice między kredytem a pożyczką wynikają już z samych regulacji prawnych. Udzielanie kredytów jest regulowane przez Prawo Bankowe, natomiast pożyczki zostały zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Kolejna kwestia to podmioty uprawnione do zawierania umów z klientami w obu wariantach. Jeżeli chodzi o pożyczki, to w zasadzie nie ma żadnych regulacji: mogą je udzielać wszyscy, zarówno osoby prawne, instytucje bankowe, jak i osoby fizyczne. Inaczej z kolei wygląda sprawa z kredytami, do których wydawania według polskiego prawa upoważnione są jedynie banki oraz SKOK-i.

Kredyt powinien być celowy, co oznacza, że umowa kredytowa musi zawierać cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze. Dodatkowo powinny zostać zdefiniowane strony umowy, wysokość kredytu, oprocentowania i prowizji, a także warunki oraz terminy spłaty zobowiązania. Do tego umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie. Umowa pożyczki może z kolei przyjąć dowolną formę, chociaż zaleca się, aby od kwoty 500 zł była również dokumentowana pisemnie.

Kolejna sprawa to kwestia odpłatności. Kredyt nieuchronnie związany jest z kosztem dla kredytobiorcy, który przyjmuje postać oprocentowania oraz prowizji. Z kolei pożyczka w teorii może być nieodpłatna, chociaż najczęściej również wiąże się dla pożyczkobiorcy z opłatami.

W rzeczywistości kredyt oraz pożyczka wydają się być tym samym, gdyż skutek jest podobny – pieniądze na określonych warunkach wędrują od jednej strony do drugiej. Jednakże jeżeli bliżej przyjrzeć się zawiłościom prawnym, to można wyróżnić kilka dosyć znaczących różnic. Podsumujmy je za pomocą tabelki:

Kredyt a pożyczka Kredyt Pożyczka
Regulacja prawna Prawo bankowe Kodeks Cywilny
Uprawnione podmioty Banki, SKOK-i Wszyscy
Forma umowy Pisemna Dowolna
Celowość Konkretny cel Dowolny cel
Odpłatność Musi być odpłatny Nie musi być odpłatna

 

 

1 Trackback / Pingback

  1. Raporty UOKiK a firmy pożyczkowe - Finansidło.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*