Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Finansidlo.pl

Użyte w niniejszym „Regulaminie korzystania z serwisu Finansidlo.pl” sformułowania oznaczają:

Finansidlo.pl – marka, domena i serwis internetowy, których właścicielem i administratorem jest Champion, ul. Słoneczna 105B/23, 05-500 Stara Iwiczna (NIP: 873-287-41-68. REGON: 120073279) na podstawie wpisu dokonanego za numerem 26399/2005 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa
Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.finansidlo.pl
Zasoby Portalu – materiały udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie korzystania z serwisu Finansidlo.pl”
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Finansidlo.pl oświadcza, że treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel i charakter informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferty produktowej poszczególnych pożyczkodawców należy kontaktować się bezpośrednio z nimi. Finansidlo.pl nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji.

 1. Finansidlo.pl zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek do korzystania z Portalu. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego Finansidlo.pl, zalecamy korzystanie z poniższych wersji przeglądarek:
  • Google Chrome – w wersji 43.x i wyższych
  • Mozilla Firefox – w wersji 38.x i wyższych
  • Internet Explorer – w wersji 11.x i wyższych
  • Safari – w werji 8.x i wyższych
 2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript oraz plików cookies.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Finansidlo.pl udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. Finansidlo.pl udostępniając w Portalu treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. Finansidlo.pl zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 8. Finansidlo.pl gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb
 9. Finansidlo.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
  • za zgodą Użytkownika lub
  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
  • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 10. Informacje na temat bezpieczeństwa dostępne są na stronie Bezpieczeństwo.
 11. Zasady prywatności znajdują się na stronie Polityka prywatności.
 12. Polityka cookies opisana została na stronie Polityka cookies.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*