Baza dłużników

Bazy dłużników, inaczej zwane rejestrami dłużników lub biurami informacji gospodarczych (BIG) to bazy danych o klientach zadłużonych, niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec innych osób i firm. Dostęp do tych baz jest płatny. Korzystają z nich firmy pożyczkowe oraz czasami banki. Te ostatnie częściej korzystają z bazy BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, które oferuje swoje dane tylko bankom. Od niedawna firmy pożyczkowe mogą także korzystać z BIK, ale póki co niewiele z nich to robi. Składając wniosek o pożyczkę możesz oczekiwać, że Twoje dane zostaną wysłane do biur informacji gospodarczych celem sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Pamiętaj, że w przypadku: sprawdzenia Cię w bazie dłużników i jednocześnie w sytuacji odrzucenia Twojego wniosku o pożyczkę, firma pożyczkowa ma obowiązek poinformować Cię o fakcie sprawdzenia oraz jego wyniku. Do najbardziej popularnych baz dłużników należą: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. (należący do grupy kapitałowej KRUK), Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) oraz BIG InfoMonitor.