BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor to biuro informacji gospodarczej (BIG) działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Zgodnie z Ustawą BIG InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów). Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.
Czytaj więcej o bazach dłużników: baza dłużników