Biura Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to instytucja zbierająca i przechowująca informacje o nierzetelnych kontrahentach oraz dłużnikach. Gromadzi ona dane dotyczące zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

Aktualnie w Polsce prowadzą działalność cztery niezależne Biura Informacji Gospodarczej:
Rejestr Dłużników ERIF BIG,
• Krajowy Rejestr Długów BIG,
BIG InfoMonitor,
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Wpis w jednym z powyższych rejestrów, nie jest równoznaczny z wpisem w innych. Powyższe przedsiębiorstwa nie są ze sobą powiązane ani nie wymieniają się listami dłużników.

Zobacz: baza dłużników