Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana przez Związek Banków Polskich w 1997 roku w celu ułatwienia podejmowania decyzji kredytowej przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). W BIK-u gromadzone są informacje dotyczące historii kredytowej konsumentów. Znajdują się tutaj zarówno dane negatywne (opóźnienia w spłacie pożyczek, kredytów), jak i te pozytywne. W rejestrze znajdzie się każda osoba, która zaciągnęła zobowiązanie wobec banku lub SKOK-u, także w formie karty kredytowej. Wszyscy konsumenci tworzą w ten sposób swoją historię kredytową, która ma swoje odzwierciedlenie w ocenie punktowej, mającej duże znaczenie podczas analizy wniosku kredytowego.

Od pewnego czasu dostęp do wymiany danych z Biurem Informacji Kredytowej, oprócz banków i SKOK-ów, mogą uzyskać także instytucje udzielające pożyczek pozabankowych. Najbardziej znanym podmiotem, który skorzystał z tej możliwości jest Wonga. Każdy może bezpłatnie raz na pół roku sprawdzić swój profil w BIK-u.

Zobacz: baza dłużników