Debet

Debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku, najczęściej bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na nim było. Czasami taka możliwość jest zablokowana przez bank. Od debetu na ogół naliczane są odsetki lub inne opłaty, w zależności od umowy Klienta z bankiem. Debet funkcjonuje podobnie do kredytu czy pożyczki, np. odnawialnej pożyczki w rachunku.