ERIF

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej (BIG) należące do Grupy Kapitałowej KRUK prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. W Rejestrze Dłużników ERIF znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, w tym:

  • telekomunikacyjnego
  • multimedialnego
  • bankowego
  • finansowego
  • sektora budżetowego

Czytaj więcej o bazach dłużników: baza dłużników