KBIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) to biuro informacji gospodarczej (BIG) działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Jest jednym z najstarszych biur informacji gospodarczej w Polsce, powstało w 2003 roku pod nazwą InFoScore BIG S.A. W 2006 roku przejęte zostało przez międzynarodową grupę Deltavista, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 2012 roku. Usługi świadczone przez KBIG pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji. Biuro zapewnia wszystkim stronom transakcji równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o nich samych i innych podmiotach.
Czytaj więcej o bazach dłużników: baza dłużników