Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1999 r., Nr 55, poz. 235). Powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Są to banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i wierzytelnościami, oferujące produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.