Ustawa antylichwiarska – pierwsze raporty

ustawa antylichwiarska raport

Związek Firm Pożyczkowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego przygotowali raport, w którym określono kierunek zmian oraz ocenę rynku przez firmy pożyczkowe po wprowadzeniu nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej.

W badaniu wzięło udział 40 podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Firm Pożyczkowych, a zostało one przeprowadzone w dniach 3-6 czerwca 2016 roku. W ankiecie internetowej podmioty odpowiedziały na szereg pytań, dzięki czemu lepiej możemy zrozumieć skutki zaimplementowanych zmian.

Zanim przedstawimy wyniki raportu, przypomnijmy najpierw główne założenia „ulepszonej” ustawy antylichwiarskiej:

  • Wprowadzenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych: 25% wartości pożyczki + 30% w skali roku,
  • Kapitał zakładowy firm pożyczkowych musi mieć wartość przynajmniej 200 tys. zł.,
  • Koszty windykacyjne ograniczone wskaźnikiem na podstawie stopy referencyjnej NBP – aktualnie 14% w skali roku.

Dodatkowo pożyczkodawcy muszą być przygotowani na działania „Tajemniczego Klienta”, który może zbierać informacje na temat niedozwolonych praktyk prowadzonych przez firmy pożyczkowe. Pojawiły się też obowiązkowe składki na rzecz Rzecznika Finansowego.

Wprowadzone regulacje znacznie ograniczyły możliwości zarabiania na przedłużeniach terminu spłaty oraz kosztach windykacyjnych, co stanowiło bardzo dużą część przychodów pożyczkodawców. Niektóre firmy nie były w stanie uporać się z nowymi wymogami prawnymi i bardzo szybko kilkanaście z nich zakończyło swoją działalność. Modyfikacje oferty były nieuniknione, a SMS365 zmienił nawet przedmiot oferowanych usług – z firmy pożyczkowej przekształcił się w pośrednika.

Zobaczmy, jak skutki nowej ustawy antylichwiarskiej oceniają sami pożyczkodawcy. Spójrzmy na odpowiedzi na poszczególne pytania.

Jak zmieniła się kondycja Państwa przedsiębiorstwa tuż po wprowadzeniu nowych przepisów w życie?

52,5% – nie zmieniła się
42,5% – pogorszyła się
5% – zmieniła się na lepsze

Prawie połowa firm pożyczkowych uważa, że ich sytuacja po znowelizowaniu ustawy antylichwiarskiej uległa pogorszeniu, a tylko 5% ocenia zmiany pod tym kątem pozytywnie. Nie ma się co dziwić – mniejsze koszty pozaodsetkowe czy składki na Rzecznika Finansowego nie sprzyjają zwiększaniu się dochodów.

Jak oceniasz przyszłą koniunkturę na rynku kredytu konsumenckiego?

60% – pogorszy się
37,5% – pozostanie bez zmian
2,5% – wzrośnie

Przewidywania przyszłości są jeszcze gorsze niż ocena aktualnych skutków.

Kolejne pytanie było wielokrotnego wyboru i skupiało się na ocenie zmian elementów umowy, takich jak kwoty pożyczek, terminy trwania umowy, kanały dystrybucji oraz produkty. Najwięcej zmian odnotowano w dwóch pierwszych kategoriach, a najbardziej niewzruszone na nowe regulacje okazały się kanały dystrybucji.

Jak w Twojej ocenie zmieniła się wiedza konsumentów w zakresie ich praw odnośnie do kredytu konsumenckiego?

37,5% – zwiększyła się
28% – pozostała bez zmian
25% – bardzo się zwiększyła
6,5% – zmniejszyła się
3% – bardzo się zmniejszyła

W ocenie firm pożyczkowych, wiedza konsumentów ogólnie poprawiła się. Dywagacje nad ustawą i jej prawdopodobnymi skutkami sprawiły, że pożyczkobiorcy siłą rzeczy przyswoili wiele informacji na temat funkcjonowania rynku pożyczek pozabankowych i są bardziej świadomi panujących zasad.

Jak oceniasz popyt na mikropożyczki?

60% – spada
32,5% – pogorszy się
5% – nie dotyczy
2,5% – rośnie

Praktycznie jednogłośnie firmy pożyczkowe prognozują spadający popyt na mikropożyczki. W dużej części jest to skutkiem poprawiającej się sytuacji finansowej polskiego społeczeństwa czy też świadczeń socjalnych typu 500+

Jak zmienił się udział w portfelu klientów rollujących/przedłużających spłatę swojego zobowiązania?

70% – spadł
30% – nie zmienił się

Tutaj akurat zaskoczenia nie ma. Poprzez nowe regulacje, niektórzy pożyczkodawcy przestali nawet oferować możliwość prolongowania chwilówek, więc nie ma się co dziwić, że wskaźnik ten spadł.

Jak zmienił się współczynnik odrzuceń wniosków o pożyczki?

50% – wzrósł
42,5% – nie zmienił się
7,5% – spadł

Średnio wskaźnik odrzuceń wniosków o chwilówki wzrósł o 9%, a jeżeli chodzi o nowych klientów, to aż 7 wniosków na 10 jest odrzucanych. Bez wątpienia to bezpośredni efekt nowelizacji ustawy antylichwiarskiej – firmy musza uważniej dobierać pożyczkobiorców, aby nie narażać się na straty z powodu niewypłacalnych klientów.

Czy zmieniły się koszty windykacyjne nakładane przez firmy na klienta?

85% – tak, spadły
15% – nie zmieniły się

Kolejny bezpośredni efekt nowych regulacji. Firmy musiały zrezygnować ze sporych opłat za monity i aktualnie nieterminowych klientów obciążają w zasadzie jedynie karnymi odsetkami. Średnio koszty windykacyjne spadły aż o 306 zł.

Podsumowując…

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej z pewnością nie będzie miło wspominana przez żadną firmę pożyczkową. Niektóre musiały dość mocno zmienić swoją ofertę, aby dostosować się do nowych regulacji. Zauważyć można wydłużenie terminów spłaty i coraz więcej pożyczek ratalnych – ma to być odpowiedź na mniej opłacalne krótkoterminowe chwilówki. Klienci z dobrą wiarygodnością kredytową mogą być zadowoleni, gdyż w razie jakichś problemów ze spłatą nie poniosą tak dotkliwych konsekwencji finansowych, jakie jeszcze groziły im kilka miesięcy temu. Z drugiej strony trudności z uzyskaniem potrzebnego finansowania mogą mieć osoby z nieco gorszą sytuacją finansową. Pożyczkodawcy zaostrzyli wymagania i odrzucają naprawdę sporo wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem pod linkiem: http://zfp.org.pl/s/Rynek-pozyczkowy-3-miesiace-po-regulacji-raport.pdf

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*