Skutki ustawy antylichwiarskiej

monety, ustawa antylichwiarska

Kilka miesięcy temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw. Główna część nowelizacji odnosi się do tzw. ustawy antylichwiarskiej, wprowadzając dosyć znaczne zmiany na polskim rynku pożyczek krótkoterminowych.

Ustawa antylichwiarska – zmiany

Jednym z głównych punktów nowelizacji ustawy było określenie limitu maksymalnych kosztów pozaodsetkowych związanych z pożyczkami. Do tej pory, firmy udzielające chwilówek były ograniczone jedynie wysokością oprocentowania, którego limit został ustanowiony jako 4-krotność stopy lombardowej NBP (aktualnie 10%). Wszelkie pozostałe koszty, takie jak opłata przygotowawcza, prowizja czy opłata za przedłużenie pożyczki, mogły być ustalane w dowolnej wysokości przez pożyczkodawców. Wkrótce się to zmieni.

Ustawa antylichwiarska narzuca, że pozaodsetkowe koszty chwilówki nie będą mogły przekroczyć sumy 25% jej wartości i 30% kwoty w skali roku. Poniżej przedstawiamy wzór znajdujący się w ustawie, za pomocą którego można obliczyć maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych kredytu:

MPKK = (K x 25%) + (K x n/R x 30%)

MPKK – maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych pożyczki,
K – wysokość pożyczki,
n – okres pożyczki,
R – liczba dni w roku.

Co ważne, do maksymalnego kosztu chwilówki wyrażonego powyższym wzorem, wlicza się także opłata za przedłużenie terminu spłaty.

Podstawiając do wzoru kwotę pożyczki 1 000 zł z terminem spłaty wynoszącym 30 dni, otrzymujemy maksymalny koszt w wysokości ok. 275 zł. Zobaczmy teraz, jakie są koszty płatnych pożyczek na takich samych warunkach w czołowych firmach naszego rankingu chwilówek (bierzemy pod uwagę drugie i kolejne pożyczki, gdyż pierwsze są darmowe):

 • Vivus – 140 zł
 • Extraportfel – 230 zł
 • Ferratum – 285 zł

Jak widać, Vivus i Extraportfel mieszczą się w limicie, natomiast Ferratum będzie musiało zmodyfikować swoją ofertę. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to koszty bez uwzględniania przedłużenia terminu spłaty. Jeżeli doliczy się opłatę za prolongatę na okres 30 dni, wówczas żadna z powyższych firm nie mieści się w maksymalnym limicie.

Kolejną ważną zmianą jest uregulowanie opłat karnych dla klientów za spóźnianie się ze spłatą zobowiązania. Do tej pory pożyczkodawcy narzucali czasami bardzo duże opłaty za monity upominawcze, sięgające w skrajnych przypadkach nawet kilkuset złotych. Na mocy nowej ustawy, wysokość kosztów za opóźnienie nie będzie mogła być wyższa niż 6-krotność stopy lombardowej NBP (aktualnie 15%). W związku z tym czynności windykacyjne dla firm pożyczkowych okażą się znacznie mniej opłacalne.

 Wyższy kapitał zakładowy

Zaostrzone zostały również wymogi konieczne do prowadzenia działalności związanej z udzielaniem pożyczek krótkoterminowych. Będą mogły to robić jedynie spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna), które wniosą kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 tys. złotych. Dodatkowo, kapitał ten nie może pochodzić ze środków uzyskanych z pożyczek, emisji obligacji czy nieudokumentowanych źródeł. Dla wielu pożyczkodawców, zwłaszcza tych mniejszych, będzie to wymagało dodatkowej inwestycji. Sporo firm działa z minimalnym dla spółek z o.o. kapitałem zakładowym, wynoszącym 5 000 zł.

Konsekwencje ustawy antylichwiarskiej

Część zapisów ustawy weszła w życie już 11 października, jednakże najważniejsze z punktu pożyczkobiorców zmiany staną się prawomocne dopiero 11 marca 2016 roku. Do tego czasu firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych będą mogły pomyśleć nad nową strategią, pozwalającą dostosować się do nowelizacji.

Czy ustawa antylichwiarska może doprowadzić do końca darmowych chwilówek? Chodzą głosy, że właśnie tak może się stać. W przypadku bezpłatnych pożyczek dla nowych klientów, firmy prócz zwiększania rozpoznawalności marki, liczyły także na zyski związane z nieterminowością pożyczkobiorców. Poza tym zarabiały również na kolejnych płatnych pożyczkach i z pewnością sporą część ich przychodów stanowiły opłaty za prolongatę czy wezwania do zapłaty. Na mocy nowej ustawy zyski z tych źródeł mogą okazać się na tyle niskie, że darmowe chwilówki przestaną być opłacalne.

Z drugiej strony, na rynku pożyczek pozabankowych panuje na tyle duża konkurencja, że w jakiś sposób firmy będą musiały przyciągać klientów, którzy już w pewnym stopniu przyzwyczaili się do bezpłatnych pożyczek. Ciężko wróżyć z fusów, ale nie ulega wątpliwości, że marzec 2016 roku to będzie jeden z najciekawszych okresów ostatnich lat w branży internetowych pożyczek krótkoterminowych.

8 Trackbacks / Pingbacks

 1. Pożyczki społecznościowe - wzrastający trend? - Finansidło.pl
 2. Znamy wyniki Loan Magazine Awards 2015 - Finansidło.pl
 3. Nowa umowa Vivus i promocja - Finansidło.pl
 4. Nowy system weryfikacji klientów - Finansidło.pl
 5. Provident wchodzi na rynek online - Finansidło.pl
 6. Zmiany w Kredito24 i PandaMoney - Finansidło.pl
 7. Czym jest Związek Firm Pożyczkowych? - Finansidło.pl
 8. Co to refinansowanie pożyczki? | Finansidło.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*